Talli ja tarvike logo
Lylykoskentie 3A
80130, Joensuu
0,00

Myyntiehdot


Ehdot päivitetty 1.2.2021

Luethan alla olevat ehdot huolellisesti kokonaan.
Mikäli sinulla on kysyttävää Myyntiehdoista, ole yhteydessä sähköpostitse asiakaspalvelu@tallitarvike.fi ennen ehtojen hyväksymistä.

1. Toimittaessaan tuotteet komissiomyyntiin Talli & Tarvike -kauppaan (Ninan Talli & Tarvike, Y-tunnus 2987421-1, jäljempänä Yritys), asiakas hyväksyy nämä Myyntiehdot.

2. Yritys käsittelee toimitukset, kuvaa tuotteet, ja varastoi tuotteet myynnin ajaksi. Jättämällä tuotteet hinnoittelematta, antaa Myyjä Yritykselle oikeuden hinnoitella toimitetut tuotteet. Yritys toimittaa Myyjälle sähköpostitse listan hinnoitelluista tuotteista ja Myyjällä on kaksi vuorokautta aikaa pyytää muutoksia hinnoitteluun. Mikäli Myyjä ei annetussa määräajassa reagoi viestiin, on Yrityksellä oikeus asettaa tuotteet myyntiin listassa esitetyillä hinnoilla. Tuotteet lisätään myyntiin myymälään 14 vuorokauden sisällä siitä, kun tuotteet ovat saapuneet Yrityksen hallintaan. Verkkokauppaan tuotteet lisätään saapumisjärjestyksessä myymälämyyntiin asettamisen jälkeen. Viive johtuu tuotteiden myyntikunnon varmistamisesta, mahdollisesta puhdistuksesta ja hinnoittelusta, kuvaamisesta ja myyntikuvauksen kirjoittamisesta. Tuotteet voidaan ilman erillistä lupaa asettaa myyntiin sekä verkkokauppaan, että kivijalkamyymälään. Asiakas voi tuotteiden toimituksen yhteydessä oma
aloitteisesti kieltää tuotteiden asettamisen myyntiin joko myymälään tai verkkokauppaan.
Yritys soveltaa käytettyjen tavaroiden komissiomyynnissä AVL 79 a ja f § -mukaista marginaaliverotusmenettelyä. Hyväksymällä nämä ehdot, asiakas vakuuttaa olevansa yksityishenkilö ja että myyntiin toimitettavat tuotteet ovat asiakkaan arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolista yksityisomaisuutta. Arvonlisäverovelvolliset asiakkaat eivät noudata näitä myyntiehtoja eivätkä näissä ehdoissa esitetyt hinnastot päde, vaan heille tehdään erillinen myyntitoimeksiantosopimus. Yritys ei ole vastuussa asiakkaan toimittamista valheellisten tai virheellisten tietojen aiheuttamista mahdollisista seuraamuksista

3. Tuotteista saadusta hinnasta peritään komissiomaksu ennen myyntituottojen tilitystä Myyjälle. Komissio muodostuu seuraavanlaisesti:
Myyjän itse hinnoittelemat tuotteet: Satulat 20%, muut tuotteet 25%
Yrityksen hinnoittelemat tuotteet: Satulat 25%, muut tuotteet 30%
Satuloiden komissiomaksu on aina vähintään 30€
Samalla myyjällä voi siis olla eri provisioprosentilla tuotteita myynnissä. Jos Myyjä hinnoittelee osan tuotteista itse, on niissä alempi provisio-osuus kuin niissä tuotteissa, jotka Myyjä jättää Yrityksen hinnoiteltavaksi.
Komissiomaksun muutos koskee vain 1.2.2021 jälkeen tehtyjä myyntitoimeksiantoja sekä vanhojen myyntitoimeksiantojen perusteella toimitettuja tuotelisäyksiä. Muutos ei siis koske jo toimitettuja tuotteita ja niiden komission määrää.

4. Myyntituotot tilitetään Myyjälle seuraavanlaisesti:
Verkkokauppamyynneistä kertyneet tuotot maksetaan myyntikuukautta seuraavan kuukauden päätyttyä. Myymälämyynneistä kertyneet tuotot maksetaan myyntikuukauden päätyttyä
Myyntituotot maksetaan kerran kuukaudessa takautuvasti, maksupäivä on kuun 1. arkipäivä
Ero ja viive tilitysrytmissä johtuu verkkokauppaostojen lakisääteisestä palautusoikeudesta, jonka on kuluttava loppuun ennen myyntituottojen tilitystä. Käteisenä tuotot voi noutaa myös aiemmin kun myynti on vahvistunut.
Alle 10e myyntejä ei tilitetä, vaan myyntituottokertymä siirtyy seuraavaan tilitykseen. Myyjä voi erikseen pyytää alle 10e myyntituottojen tilitystä, jolloin tilityksestä veloitetaan 1e käsittelymaksu. Kertyneet, vahvistetut myyntituotot voi myös noutaa myymälästä missä vaiheessa kuukautta tahansa (myös alle 10e kertymät), tällöin Myyjän on ilmoitettava noudosta Yritykselle 2 vuorokautta ennakkoon, jotta Yritys ehtii suorittaa tarvittavat kirjanpitotoimet, sekä varmistaa, että käteistä on kassassa riittävästi. Kertyneillä myyntituotoilla voi aina maksaa myymäläostokset ilman erillistä ennakkoilmoitusta. Myyntituotto on mahdollista pyytää maksettavaksi myös Talli & Tarvike -lahjakorttina, jolloin saldoon lisätään 5% extraa. Lahjakortti on voimassa 6kk.

Erillistä myyntiraporttia ei enää lähetetä yksityishenkilöille, vaan maksetut ja maksua odottavat myyntituotot näkyvät www.tallitarvike.fi Oma tili -sivulla. Myyntitiedot päivittyvät ajan tasalle kerran viikossa, maanantaisin, sekä tilityspäivänä eli kuun 1. arkipäivä. Omalle tilille kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka asiakas saa nämä Myyntiehdot hyväksyttyään ja myyntisopimuksen täytettyään sopimuksessa antamaansa sähköpostiin kahden arkipäivän kuluessa. Tuotteet voit toimittaa jo ennen tunnusten saamista. Sähköpostitse tai viestitse toimitettavista myyntitiedoista veloitetaan toimistomaksu 1e/kerta (sis.Alv 24%).
Yritys maksaa Myyntituotot Myyjälle, kun maksu on kokonaisuudessaan vastaanotettu Ostajalta. Ensimmäisestä myyntituotosta vähennetään mahdolliset toimituskulut, pesupalvelut sekä muut sovitut kulut. Myyntituotot maksetaan kerran kuukaudessa, kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä yllä mainitun rytmin mukaisesti. Verkkokauppamyynneistä kertyneiden tilitysten viiveellä taataan riittävä toimitusaika sekä lain mukainen 14 päivän palautusoikeus ja vältytään ylimääräisiltä maksujen korjauksilta. Kaikki maksamattomat Myyntituotot tilitetään viimeistään myyntiajan päättymisen jälkeen, seuraavana tilityspäivänä. Tilitykset voivat näkyä Myyjän pankkitilillä myöhemmin, kuin mikä tilityspäivä on, pankkiviiveen takia. Mikäli kuun ensimmäinen päivä on pyhäpäivä, pyhäpäivän aatto tai osuu viikonlopulle, suoritetaan tilitykset seuraavana arkipäivänä. Yritys ei ole vastuussa taloudellisista tai muista ongelmista tilitysten suorittamisessa, mikäli ne johtuvat Myyjän väärin ilmoittamasta tilinnumerosta tai pankin tai muun palveluntarjoajan toimintahäiriöistä tai force major -tilanteesta.

5. Yrityksen toiminta perustuu käytettyjen tavaroiden myyntiin, eli toiminnassa sovelletaan tietyin osin arvonlisäverolaissa (AVL 79 a ja f §) tarkoitettua marginaaliverotusmenettelyä. Yksityisasiakkaiden komissiomyynnissä olevien käytettyjen tuotteiden hinta ei siis sisällä vähennettävää arvonlisäveroa. Yritys on arvonlisäverovelvollinen perimästään myyntikomissiosta, mutta tämä ei ole tuotteen ostajalle vähennyskelpoinen arvonlisävero, eikä siis näy tuotteen ostotositteessa.

6. Yritys voi antaa asiakkailleen alennuskoodeja tai muuten asettaa myynnissä olevia tuotteita alennusmyyntiin oman harkintansa mukaan kysymättä Myyjältä. Alennus ei vaikuta Myyjälle maksettavaan myyntituottoon, vaan myyntituotto lasketaan aina alentamattomasta hinnasta ja alennus otetaan Yrityksen komissio-osuudesta pois.
Esimerkki: Myyjä on toimittanut loimen myyntiin ja asettanut hinnaksi 100 euroa. Sadasta eurosta Myyjälle jäävä myyntituotto 25 % provision jälkeen on 75 euroa ja Yrityksen provisio 25 euroa (- alv 24%). Nyt Yritys asettaa loimen 10% alennukseen, jolloin Ostaja maksaa tuotteesta 90 euroa. Myyjä saa silti alkuperäisen hinnan perusteella myyntituotoksi 75 euroa, jolloin alennetun hinnan myynnistä Yritykselle jäävän komission määrä on 15 euroa (- alv 24%). Tämä ei koske tilannetta, jossa Yritys ja Myyjä yhdessä sopivat alennuskampanjasta jäljellä tuotteille. Myyjän kanssa sovitun alennuksen ollessa kyseessä, lasketaan komissio ja myyntituotto lopullisesta hinnasta katsottuna, eli samalla tavoin kuin normaalissa hinnoittelussa. Esimerkki: 100 euron arvoinen loimi on ollut 5kk myynnissä. Yritys ehdottaa Myyjälle loimen asettamista 20% alennukseen, jolloin myyntihinta olisi 80 euroa. Ostaja maksaa loimesta 80 euroa, josta Myyjä saa myyntituottoa 60 euroa, ja Yrityksen komissio on 20 euroa (- alv 24%).

7. Yritys sitoutuu myymään tuotteita vähintään 6 kk (24 viikon) ajan ja Myyjä sitoutuu luovuttamaan vähintään 6kk ajaksi tuotteet Yritykselle myyntiin. 6kk myyntiaika katsotaan alkavaksi aina uudelleen kaikkien Myyjän tuotteiden osalta tilanteessa, jossa Myyjä toimittaa lisää tuotteita Yritykselle myyntiin. Myyntiajan katsotaan alkaneen siitä päivämäärästä, kun tuotteet ovat todistetusti siirtyneet Yrityksen hallintaan. Omistusoikeus tuotteista ei siirry Yritykselle ennen Ostajalle myyntiä. 6 kk:n myyntiajan tullessa täyteen jatketaan myyntiä kalenterikuukausi kerrallaan siihen saakka, kunnes Myyjä tai Yritys ilmoittaa halukkuudesta lopettaa myynnin. Myyntiaika jatkuu siis automaattisesti 1kk jaksoissa, jos jompi kumpi osapuoli ei päätä myyntitoimeksiantoa. Mikäli Myyjä vaatii osan tai kaikki myynnissä olevista tuotteistaan takaisin ennen 6kk myyntiajan päättymistä, veloitetaan käsittelykulut seuraavanlaisesti:
Lähettämällä ennen myyntiajan päättymistä palautettavat tuotteet: Yksittäisten tuotteiden palautuksesta veloitetaan toimituskulut 10euroa. Kaikkien myyntituotteiden palautuksesta veloitetaan ennenaikaisesta asiakkuuden päättämisestä aiheutuvat käsittelykulut 10 euroa, sekä todelliset toimituskulut sen mukaan, mitä tuotteiden palautus tulee maksamaan. Käsittelykulut kuitataan ensisijaisesti tilittämättömistä myyntituotoista, mutta mikäli myyntituottoa ei ole tarpeeksi, laskutetaan käsittelykulut Myyjältä.
Myymälästä noudettavat ennenaikaisesti palautettavat tuotteet: Myymälästä noutamalla yksittäisten tuotteiden veto pois myynnistä on maksutonta, mutta mikäli Myyjä vaatii kaikki myynnissä olevat tuottet takaisin ennen 6kk myyntiajan päättymistä, veloitetaan käsittelykulut 10 euroa asiakkuuden ennenaikaisesta päättämisestä. Käsittelykulut kuitataan ensisijaisesti tilittämättömistä myyntituotoista, mutta mikäli myyntituottoa ei ole tarpeeksi, veloitetaan käsittelykulut Myyjältä noutotilanteessa.

8. Myyntiajan päättymisen lähestyessä Yritys voi tarjota Myyjälle mahdollisuutta esimerkiksi alennuskampanjaan tai muuhun vastaavaan myynninedistämisen toimintaan, jonka Myyjä voi hyväksyä tai hylätä. Mikäli Myyjä ei hyväksy tarjottua kampanjaa, jatketaan myyntiä normaalilla hinnalla. Myyntiajan päätyttyä Myyjän tai Yrityksen aloitteesta, myymättä jääneet tuotteet lähetetään Myyjälle takaisin ja toteutuneet postituskulut kuitataan viimeisestä myyntitilityksestä, tai mikäli tilitettävää ei ole, laskutetaan Myyjältä palautuksen yhteydessä.
Myyjä voi myös noutaa tuotteet myymälästä, jolloin tuotteiden nouto on maksutonta.
Myyjä voi myös luovuttaa myymättä jääneet tuotteet Yritykselle, jolloin Myyjä luopuu omistusoikeudesta ja antaa Yritykselle kaikki oikeudet tuotteisiin, mukaan lukien niiden myynti tai lahjoitus.
Päivitetty 01.02.2021
Myyjältä tiedustellaan ennen palautusta sähköpostitse ja tekstiviestillä haluaako hän että tuotteet lähetetään, noutaako hän tuotteet vai haluaako luovuttaa tuotteet Yritykselle. Mikäli vastausta ei 14 vuorokauden kuluessa saada, tiedustellaan Myyjältä uudelleen tillannetta sähköpostitse ja tekstiviestillä. Mikäli myyjä ei vastaa 14 vuorokauden kuluessa, tuotteet varastoidaan 1kk ajaksi, jonka jälkeen tuotteet siirtyvät Yrityksen omistukseen, mikäli Myyjä ei ole noutanut tuotteita tai ollut yhteydessä lähetyksen sopimiseksi. Mikäli myyjä ei nouda kuljetusyhtiön välityksellä lähetettyjä tuotteita, katsotaan tuotteiden siirtyvän Yrityksen omistukseen 14 vuorokauden kuluessa tuotteiden palautumisesta. Myyjä voi myös ottaa yhteyttä vielä 14 vuorokautta tuotteiden noutamatta jättämisen jälkeen ja maksamalla Yritykselle aiheutuneet kulut, sekä muut Myyjältä laskuttamattomat kulut, saada tuotteet uudelleen lähetetyksi itselleen postiennakolla. Mikäli tuotteita ei toisen lähetyksenkään jälkeen noudeta, siirtyvät tuotteet välittömästi Yrityksen omistukseen.

9. Myyjän tuotteet säilytetään joko Yrityksen erillisissä varastotiloissa eristettynä muiden myyjien tuotteista, tai myymälässä muiden myyjien tuotteiden joukossa. Yrityksellä on oikeus siirtää harkintansa mukaan osa tuotteista väliaikaisesti varastointiin myymälästä, jolloin tuotteet ovat vain verkkokaupassa myynnissä tai pitää osaa tuotteista myynnissä vain myymälässä, jolloin ne eivät ole näkyvissä verkkokaupassa.
Myyjän tuotteet säilytetään eristettynä varastossa vain myyjän erillisestä pyynnöstä. Mahdollisesti Ostajalta palautuneet tuotteet desinfioidaan ennen uudelleenvarastointia Yrityksen toimesta. Yritys pyrkii toiminnallaan estämään mahdollisten taudinaiheuttajien ja muiden vastaavien leviämistä myyntituotteiden välityksellä, mutta ei ole vastuussa, mikäli näin tapahtuu, ellei kyseessä ole Yrityksen tahallinen toiminta tai törkeä huolimattomuus.
Tuotteiden myyntiinpano muiden tuotteiden kanssa samaan tilaan ei täytä tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden määritelmää. Yritys ei ota vastuuta Myyjän toimittamien tuotteiden aiheuttamista mahdollisista lois- tai muista tartunnoista. Myyjä sitoutuu olemaan toimittamatta myyntiin tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksissa tartuntataudin tai ulkoloistartunnan saaneeseen eläimeen tai jotka ovat mulla tavoin kontaminoituneet niin, että niiden käyttö voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ostajalle tai Ostajan eläimille. Yrityksellä on oikeus aloittaa tarvittavat oikeus- tai korvausvaatimustoimet, mikäli Myyjä ei noudata edellä mainittua ehtoa ja aiheuttaa näin vaaraa tai haittaa kolmannelle osapuolelle tai Yritykselle ja sen liiketoiminnalle. Yrityksellä on oikeus käsitellä Myyjän tuotteet sopivaksi katsomallaan desinfiointiaieella ennen niiden luovutusta ostajalle, Yritys ei ole vastuussa mahdollisista aineen tuotteelle aiheuttamista vaurioista.

10. Yritys puhdistaa tuotteet, mikäli Myyjä on tämän palvelun valinnut, tai mikäli tuotteet toimitetaan silminnähden puhdistamattomana. Puhdistuksesta peritään jokaista lähetystä kohden 20 euron puhdistusmaksu, joka kuitataan ensimmäisestä myyntituotosta. Yrityksellä on lisäksi oikeus periä Myyjältä kohtuulliset Myyjän toiminnasta aiheutuvat lisäkulut, mikäli Myyjä ei noudata annettuja ohjeita tavaroiden myyntiin jättämisessä. Yritys lisäksi hinnoittelee tuotteet, mikäli Myyjä on tämän palvelun valinnut, tai mikäli tuotteet toimitetaan ilman hinnat sisältävää tuotelistaa.

11. Yritys on vastuussa ostettujen tuotteiden toimittamisesta Ostajalle, mahdollisten palautusten käsittelystä ja palautuneiden tuotteiden asettamisesta uudelleen myyntiin, maksusuoritusten keräämisestä, asiakaspalvelusta sekä myyntituottojen tilittämisestä Myyjälle. Yritys ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa työtaistelutoimenpide, henkilökunnan sairastuminen, tulipalot, luonnonkatastrofit, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa. Verkkokaupan toiminta voi keskeytyä tai häiriintyä Yrityksestä riippumattomista syistä. Yritys ei vastaa verkkokaupan, maksunvälittäjän tai muun ulkopuolisen palveluntarjoajan toimintahäiriöistä tai muista vaikutusalueensa ulkopuolisista seikoista johtuvista taloudellisista haitoista tai aiheutuneesta mielipahasta. Yrityksen myyntivarasto ja Myyjän tuotteet on vakuutettu erilaisten vahinkojen varalta erillisin ehdoin. Yritys ei vastaa Myyjän tuotteille aiheutuneista mahdollisen vakuutuskorvauksen ulkopuolelle jäävistä vahingoista, vahingot korvataan Myyjälle vakuutuspäätöksen mukaisesti vahingon sattuessa.
Mikäli Myyjän tuotteet vahingoittuvat tai tuhoutuvat Yrityksen tahallisesta, tuottamuksellisesta tai huolimattomasta toiminnasta johtuen, korvaa Yritys tuotteet sen perusteella, mikä tuotteesta Myyjälle maksettava myyntituotto olisi myyntitilanteessa ollut. Yritys ei ole vastuussa tuotteille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat postituksen tai muun kuljetuksen aikana tai Ostajan hallinnassa ennen mahdollista tuotepalautusta.

12. Maksuhäiriötilanteessa Yritys tai sen kumppani käynnistää perintäprosessin ja kattaa perinnästä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Mahdollisessa luottotappiotilanteessa Myyntituottoa ei kyseessä olevan tuotteen osalta tilitetä ollenkaan.
KORONA-INFO:
Yritys ei vastaa koronatilanteesta johtuvista myyntikatkoksista tai myyntivaikeuksista.
Mikäli pandemian vuoksi myymälä joudutaan sulkemaan väliaikaisesti tai pysyvästi, tai Yrityksen henkilökunta joutuu karanteeniin tai eristykseen, keskeytetään tuotteiden myynti tarvittaessa ilman erillistä ilmoitusta Myyjälle. Myyjällä ei ole oikeutta hyvitykseen mahdollisen myyntikatkon ajalta, mutta Myyjällä on oikeus vetää tuotteensa pois myynnistä. Tuotteet palautetaan Myyjälle samoin ehdoin, kuin normaalisti 6kk myyntiajan päättyessä heti kun mahdollista. Mikäli kaikki Yrityksen työntekijät ovat karanteenissa tai eristyksissä, ei tuotteita palauteta ennen kuin voidaan olla varmoja, että henkilökunta ei tartuta tai levitä tautia tuotteiden välityksellä.
Mahdolliset riidat ja erimielisyydet Myyjä voi saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Oikeustoimet käsitellään Pohjois-Karjalan Käräjäoikeudessa.
Yritys pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin.

homeenvelopephone-handsetmap-markerchevron-downarrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram