Talli & Tarvike

Kurenvaarantie 41, Ylämylly

Myyntiehdot

MYYNTIEHDOTLataa

Luethan alla olevat ehdot huolellisesti kokonaan.
Mikäli sinulla on kysyttävää Myyntiehdoista, ole yhteydessä sähköpostitse info@tallitarvike.fi ennen ehtojen hyväksymistä.

1. Toimittaessaan tuotteet komissiomyyntiin Talli & Tarvike -kauppaan syntyy asiakkaan (myöhemmin Myyjä) ja Kaita-Ahon hevospalvelut Oy:n (myöhemmin Yritys) välille myyntisopimus näiden myyntiehtojen mukaisesti.

2. Tuotteet tulee toimittaa joko Yrityksen toimitiloihin osoitteeseen Kurenvaarantie 41, 80400 Ylämylly tai postitse Yrityksen ilmoittamiin toimipisteisiin. Ennen tuotteiden toimitusta Myyjän tulee täyttää Talli & Tarvike verkkosivuilta löytyvä myyntisopimuslomake tarvittavine tietoineen. Tuotteet tulee toimittaa asiallisesti pakattuina ja tuotteiden tulee olla ehjiä ja myyntikuntoisia. Mikäli Myyjä haluaa hinnoitella itse tuotteensa, tulee tuotteiden mukana olla tuotelistaus hintoineen. Tuotelistan voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen info@tallitarvike.fi.

3. Yritys käsittelee toimitukset, kuvaa tuotteet, ja varastoi tuotteet myynnin ajaksi. Jättämällä tuotteet hinnoittelematta, antaa Myyjä Yritykselle oikeuden hinnoitella toimitetut tuotteet. Yritys toimittaa Myyjälle sähköpostitse listan hinnoitelluista tuotteista komissio-osuuksineen ja Myyjällä on kaksi vuorokautta aikaa pyytää muutoksia hinnoitteluun. Mikäli Myyjä ei annetussa määräajassa reagoi viestiin, on Yrityksellä oikeus asettaa tuotteet myyntiin listassa esitetyillä hinnoilla. Tuotteet lisätään myyntiin verkkokauppaan osoitteeseen www.tallitarvike.fi 14 vuorokauden sisällä siitä, kun tuotteet ovat saapuneet Yrityksen hallintaan. Lisäksi tuotteet ovat myynnissä yrityksen toimitiloissa aukioloaikojen mukaisesti. Verkkokauppaan tuotteet lisätään saapumisjärjestyksessä. Edellä mainitun 14 vrk:n aikana Yritys varmistaa tuotteiden myyntikunnon, puhdistaa tarvittavat tuotteet, hinnoittelee ja kuvaa tuotteet sekä lisää tuotteet verkkokauppaan myyntikuvauksineen.

Yritys soveltaa käytettyjen tavaroiden komissiomyynnissä AVL 79 a ja f § -mukaista marginaaliverotusmenettelyä. Hyväksymällä nämä ehdot, asiakas vakuuttaa olevansa yksityishenkilö ja että myyntiin toimitettavat tuotteet ovat asiakkaan mahdollisen arvonlisäverovelvollisuuden ulkopuolista yksityisomaisuutta. Arvonlisäverovelvolliset asiakkaat eivät noudata näitä myyntiehtoja eivätkä näissä ehdoissa esitetyt hinnastot päde, vaan heille tehdään erillinen myyntitoimeksiantosopimus. Yritys ei ole vastuussa asiakkaan toimittamista valheellisten tai virheellisten tietojen aiheuttamista mahdollisista seuraamuksista

4. Tuotteista saadusta hinnasta peritään komissiomaksu ennen myyntituottojen tilitystä Myyjälle. Komissio muodostuu seuraavanlaisesti:

Myyjän itse hinnoittelemat tuotteet: Satulat 20% (kuitenkin aina vähintään 30€), muut valmiiksi puhdistetut tuotteet 25%, puhdistamattomat tuotteet (pois lukien loimet) 30%
Yrityksen hinnoittelemat tuotteet: Satulat 25% (kuitenkin aina vähintään 30€), muut valmiiksi puhdistetut tuotteet 30%, puhdistamattomat tuotteet (pois lukien loimet) 35%

Samalla myyjällä voi siis olla eri komissio-osuuksilla tuotteita myynnissä. Jos Myyjä hinnoittelee osan tuotteista itse, on niissä alempi komissio-osuus kuin niissä tuotteissa, jotka Myyjä jättää Yrityksen hinnoiteltavaksi. Mikäli Myyjän myyntiin toimittamista tuotteista osa tarvitsee puhdistusta, lisätään niiden komissio-osuuteen 5%. Myyntikomissiot ja tuotteiden hinnat hyväksytetään ennen tuotteiden myyntiin laittoa Myyjällä tuote- ja hintalistauksen yhteydessä.

5. Myyntituotot tilitetään Myyjälle myyntikuukautta seuraavan kuukauden päätyttyä. Näin varmistetaan verkkokauppamyynnissä lakisääteisen 14vrk:n palautusajan tuomat mahdolliset kauppojen peruuntumisten ilmitulo ennen tilitystä. Alle 10e myyntejä ei tilitetä, vaan myyntituottokertymä siirtyy seuraavaan tilitykseen. Myyjä voi erikseen pyytää alle 10e myyntituottojen tilitystä, jolloin tilityksestä veloitetaan 1e käsittelymaksu. Myyntituotto on mahdollista pyytää maksettavaksi myös Talli & Tarvike -lahjakorttina, jolloin saldoon lisätään 5%:n suuruinen hyvitys. Lahjakortti on voimassa 6kk.

Maksetut ja maksua odottavat myyntituotot, sekä vahvistamattomat myynnit (verkkokauppamyynnit, joissa palautusaika ei ole kulunut) näkyvät www.tallitarvike.fi Oma tili -sivulla. Myyntitiedot päivittyvät ajan tasalle kerran viikossa, maanantaisin, sekä tilityspäivänä eli kuun 1. arkipäivänä.

Omalle tilille kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka asiakas saa nämä Myyntiehdot hyväksyttyään ja myyntisopimuksen täytettyään sopimuksessa antamaansa sähköpostiin viikon kuluessa. Tuotteet voi toimittaa jo ennen tunnusten saamista. Yritys maksaa myyntituotot Myyjälle, kun maksu on kokonaisuudessaan vastaanotettu Ostajalta. Ensimmäisestä myyntituotosta vähennetään mahdolliset toimituskulut sekä muut sovitut kulut. Kaikki maksamattomat Myyntituotot tilitetään viimeistään myyntiajan päättymisen jälkeen, seuraavana tilityspäivänä. Tilitykset voivat näkyä Myyjän pankkitilillä myöhemmin, kuin mikä tilityspäivä on, pankkiviiveen takia. Mikäli kuun ensimmäinen päivä on pyhäpäivä, pyhäpäivän aatto tai osuu viikonlopulle, suoritetaan tilitykset seuraavana arkipäivänä. Yritys ei ole vastuussa taloudellisista tai muista ongelmista tilitysten suorittamisessa, mikäli ne johtuvat Myyjän väärin ilmoittamasta tilinnumerosta tai pankin tai muun palveluntarjoajan toimintahäiriöistä tai force major -tilanteesta.

6. Talli & Tarvike verkkokaupan toiminta perustuu käytettyjen tavaroiden myyntiin, eli toiminnassa sovelletaan tietyin osin arvonlisäverolaissa (AVL 79 a ja f §) tarkoitettua marginaaliverotusmenettelyä. Yksityisasiakkaiden komissiomyynnissä olevien käytettyjen tuotteiden hinta ei siis sisällä vähennettävää arvonlisäveroa. Yritys on arvonlisäverovelvollinen perimästään myyntikomissiosta, mutta tämä ei ole tuotteen ostajalle vähennyskelpoinen arvonlisävero, eikä siis näy tuotteen ostotositteessa.

7. Yritys voi antaa asiakkailleen alennuskoodeja tai lahjakortteja tai järjestää erilaisia kampanjoita, jolloin hinnan alenema ei kosketa Myyjän kanssa sovittua hintaa, vaan hinnan alenema kuitataan Yrityksen varoista. Tämän lisäksi Myyjän kaikkien muiden tuotteiden paitsi satuloiden hintoja voidaan alentaa myyntiajan edetessä, ilman erillistä lupaa Myyjältä seuraavanlaisesti:

6kk myynnin jälkeen tuotteisiin voidaan lisätä 25% alennus
12kk myynnin jälkeen tuotteisiin voidaan lisätä 50% alennus

Alennus laitetaan aina Yrityksen harkinnan mukaan, eikä sitä yleensä sovelleta sen ajan sesonkituotteisiin (esimerkiksi jos Myyjä toimittaa marraskuussa kesäloimen myytäväksi, jolloin 6kk myyntiaika tulee täyteen toukokuussa, jolloin kesäloimien sesonki alkaa, ei alennusta tällöin laiteta kuin vasta kesän lopulla). Yrityksen komissio-osuus lasketaan etukäteen sovitun prosentin mukaisesti alennetusta hinnasta. Esimerkki: Myyjä on toimittanut loimen myyntiin ja asettanut hinnaksi 100 euroa. Tuote on ollut verkkokaupassa 7kk, jolloin Yritys laittaa tuotteen 25% alennukseen. Loimi myydään 75 euron hintaan, jolloin Myyjälle tilitetään ennakkoon sovitun 25% komissio-osuuden jälkeen 56,25 euroa euroa ja Yritykselle jää 18,75 euroa.

Mikäli Myyjä ei halua tuotteilleen alennushintoja, voi Myyjä hakea tuotteensa 6kk myyntiajan jälkeen. Yksittäisten tuotteiden kohdalla voidaan myös sopia poikkeuksista jolloin tätä alennusta ei sovelleta.

8. Yritys sitoutuu myymään tuotteita vähintään 6 kk (24 viikon) ajan ja Myyjä sitoutuu luovuttamaan vähintään 6kk ajaksi tuotteet Yritykselle myyntiin. 6kk:n myyntika on tuotekohtainen. Myyntiajan katsotaan alkaneen siitä päivämäärästä, kun tuotteet ovat todistetusti siirtyneet Yrityksen hallintaan. Omistusoikeus tuotteista ei siirry Yritykselle ennen Ostajalle myyntiä. 6 kk:n myyntiajan tullessa täyteen jatketaan myyntiä siihen saakka, kunnes Myyjä tai Yritys ilmoittaa halukkuudesta lopettaa myynnin. Mikäli Myyjä vaatii osan tai kaikki myynnissä olevista tuotteistaan takaisin ennen 6kk myyntiajan päättymistä, veloitetaan käsittelykulut seuraavanlaisesti:

Yksittäisten tuotteiden palautuksesta veloitetaan toimituskulut 10 euroa.

Kaikkien myyntituotteiden palautuksesta veloitetaan ennenaikaisesta asiakkuuden päättämisestä aiheutuvat käsittelykulut 20 euroa, sekä todelliset toimituskulut sen mukaan, mitä tuotteiden palautus tulee maksamaan.

Käsittelykulut kuitataan ensisijaisesti tilittämättömistä myyntituotoista, mutta mikäli myyntituottoa ei ole tarpeeksi, laskutetaan käsittelykulut Myyjältä. Yrityksen toimitiloista noutamalla yksittäisten tuotteiden veto pois myynnistä on maksutonta, mutta mikäli Myyjä vaatii kaikki myynnissä olevat tuotteet takaisin ennen 6kk myyntiajan päättymistä, veloitetaan käsittelykulut 20 euroa asiakkuuden ennenaikaisesta päättämisestä. Käsittelykulut kuitataan ensisijaisesti tilittämättömistä myyntituotoista, mutta mikäli myyntituottoa ei ole tarpeeksi, veloitetaan käsittelykulut Myyjältä noutotilanteessa.

9. Myyntiajan päätyttyä Myyjän tai Yrityksen aloitteesta, myymättä jääneet tuotteet lähetetään Myyjälle takaisin ja toteutuneet postituskulut kuitataan viimeisestä myyntitilityksestä, tai mikäli tilitettävää ei ole, laskutetaan postituskulut Myyjältä palautuksen yhteydessä. Myyjä voi myös noutaa tuotteet Yritykseltä, jolloin tuotteiden nouto on maksutonta. Myyjä voi myös luovuttaa myymättä jääneet tuotteet Yritykselle, jolloin Myyjä luopuu omistusoikeudesta ja antaa Yritykselle kaikki oikeudet tuotteisiin, mukaan lukien niiden myynti tai lahjoitus. Myyjältä tiedustellaan ennen palautusta sähköpostitse ja tekstiviestillä haluaako hän, että tuotteet lähetetään, noutaako hän tuotteet vai haluaako luovuttaa tuotteet Yritykselle. Mikäli vastausta ei 14 vuorokauden kuluessa saada, tiedustellaan Myyjältä uudelleen tilannetta sähköpostitse ja tekstiviestillä. Mikäli myyjä ei ole yhteydessä tuotteiden lähetyksestä tai nouda tuotteita Yritykseltä, tuotteet siirtyvät Yrityksen omistukseen. Mikäli myyjä ei nouda kuljetusyhtiön välityksellä lähetettyjä tuotteita, katsotaan tuotteiden siirtyvän Yrityksen omistukseen 14 vuorokauden kuluessa tuotteiden palautumisesta. Mikäli Myyjä maksaa Yritykselle koituneet kulut 14vrk sisällä noutamatta jättämisestä, lähetetään tuotteet uudestaan Myyjälle. Mikäli tuotteita ei toisen lähetyksenkään jälkeen noudeta, siirtyvät tuotteet välittömästi Yrityksen omistukseen.

10. Myyjän tuotteet säilytetään Yrityksen toimitiloissa. Myyjän tuotteet säilytetään eristettynä varastossa vain myyjän erillisestä pyynnöstä. Mahdollisesti Ostajalta palautuneet tuotteet desinfioidaan ennen uudelleenvarastointia Yrityksen toimesta. Yritys pyrkii toiminnallaan estämään mahdollisten taudinaiheuttajien ja muiden vastaavien leviämistä myyntituotteiden välityksellä, mutta ei ole vastuussa, mikäli näin tapahtuu, ellei kyseessä ole Yrityksen tahallinen toiminta tai törkeä huolimattomuus. Tuotteiden myyntiinpano muiden tuotteiden kanssa samaan tilaan ei täytä tahallisuuden tai törkeän huolimattomuuden määritelmää.

Yritys ei ota vastuuta Myyjän toimittamien tuotteiden aiheuttamista mahdollisista lois- tai muista tartunnoista. Myyjä sitoutuu olemaan toimittamatta myyntiin tuotteita, jotka ovat olleet kosketuksissa tartuntataudin tai ulkoloistartunnan saaneeseen eläimeen tai jotka ovat muilla tavoin kontaminoituneet niin, että niiden käyttö voi aiheuttaa vaaraa tai haittaa Ostajalle tai Ostajan eläimille. Yrityksellä on oikeus aloittaa tarvittavat oikeus- tai korvausvaatimustoimet, mikäli Myyjä ei noudata edellä mainittua ehtoa ja aiheuttaa näin vaaraa tai haittaa kolmannelle osapuolelle tai Yritykselle ja sen liiketoiminnalle. Yrityksellä on oikeus käsitellä Myyjän tuotteet sopivaksi katsomallaan desinfiointiaineella ennen niiden luovutusta ostajalle, Yritys ei ole vastuussa mahdollisista aineen tuotteelle aiheuttamista vaurioista.

11. Yritys puhdistaa tuotteet tarpeen mukaan, jolloin tuotteista otetaan 5% suurempi komissio-osuus. Yrityksellä on lisäksi oikeus periä Myyjältä kohtuulliset Myyjän toiminnasta aiheutuvat lisäkulut, mikäli Myyjä ei noudata annettuja ohjeita tavaroiden myyntiin jättämisessä. Yritys lisäksi hinnoittelee tuotteet, mikäli Myyjä on tämän palvelun valinnut, tai mikäli tuotteet toimitetaan ilman hinnat sisältävää tuotelistaa.

12. Yritys on vastuussa ostettujen tuotteiden toimittamisesta Ostajalle, mahdollisten palautusten käsittelystä ja palautuneiden tuotteiden asettamisesta uudelleen myyntiin, maksusuoritusten keräämisestä, asiakaspalvelusta sekä myyntituottojen tilittämisestä Myyjälle. Yritys ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole kohtuudella voinut ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan muun muassa työtaistelutoimenpide, henkilökunnan sairastuminen, tulipalot, luonnonkatastrofit, tuonti- ja vientikiellot sekä häiriöt kuljetuksissa. Verkkokaupan toiminta voi keskeytyä tai häiriintyä Yrityksestä riippumattomista syistä. Yritys ei vastaa verkkokaupan, maksunvälittäjän tai muun ulkopuolisen palveluntarjoajan toimintahäiriöistä tai muista vaikutusalueensa ulkopuolisista seikoista johtuvista taloudellisista haitoista tai aiheutuneesta mielipahasta. Yrityksen myyntivarasto ja Myyjän tuotteet on vakuutettu erilaisten vahinkojen varalta erillisin ehdoin. Yritys ei vastaa Myyjän tuotteille aiheutuneista mahdollisen vakuutuskorvauksen ulkopuolelle jäävistä vahingoista, vahingot korvataan Myyjälle vakuutuspäätöksen mukaisesti vahingon sattuessa. Mikäli Myyjän tuotteet vahingoittuvat tai tuhoutuvat Yrityksen tahallisesta, tuottamuksellisesta tai huolimattomasta toiminnasta johtuen, korvaa Yritys tuotteet sen perusteella, mikä tuotteesta Myyjälle maksettava myyntituotto olisi myyntitilanteessa ollut. Yritys ei ole vastuussa tuotteille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat postituksen tai muun kuljetuksen aikana tai Ostajan hallinnassa ennen mahdollista tuotepalautusta.

13. Yleisen käytännön mukaisesti, satuloita voidaan luovuttaa Yrityksen tiloista sovitettavaksi Ostajalle. Yritys ei vastaa satulalle sovituksessa tulleista mahdollisista vahingoista. Yritys ei myöskään ole korvausvelvollinen sovitustilanteessa tulleesta mahdollisesta varkaustilanteesta.

14. Maksuhäiriötilanteessa Yritys tai sen kumppani käynnistää perintäprosessin ja kattaa perinnästä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Mahdollisessa luottotappiotilanteessa myyntituottoa ei kyseessä olevan tuotteen osalta tilitetä ollenkaan.

15. Mahdolliset riidat ja erimielisyydet Myyjä voi saattaa Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Oikeustoimet käsitellään Pohjois-Karjalan Käräjäoikeudessa. Yritys pidättää oikeuden näiden ehtojen muutoksiin.

homeenvelopemap-markerchevron-downarrow-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram